home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Noodactie Ethiopië

Ethiopië verkeert in crisis. Te midden van alle ellende is school voor kinderen een veilige plek. Waar je op adem komt. Waar je voor even onbezorgd bent. Een plek om te leren en van kansen op een stabiele toekomst. Maar veel kinderen in Ethiopië gaan vanwege de crisis niet meer naar school.

 

Gezinnen trekken weg
Oorlog in het noorden van het land dwingt gezinnen hun thuis te ontvluchten. Daar bovenop treft klimaatverandering Ethiopië onevenredig hard, met extreme droogte als gevolg. Door die droogte liggen honger en uitdroging op de loer. Gezinnen trekken weg, op zoek naar voedsel. Door dit alles is naar school gaan er niet bij. En ook door het watertekort op scholen blijven kinderen weg. Samen met jou willen we hier verandering in brengen. Doe mee en doneer!

 

2.000 kinderen naar school
Met deze noodactie én met jouw hulp willen we 2.000 kinderen in Ethiopië een veilige plek geven op school. Ook ondersteunen we hun familie in deze crisis. Dit doen we zo:

  • we zorgen voor schoolspullen
  • we geven elk kind dagelijks een voedzame schoolmaaltijd gedurende drie maanden én een geit voor het gezin
  • we zorgen voor schoon drinkwater op school, drie maanden lang

Hiermee voorkomen we dat gezinnen wegtrekken en zorgen we dat ouders hun kind naar school blijven sturen.

 

Veilige haven
Kinderen in Ethiopië leven in crisis. Dan is school je veilige haven. De plek waar je hoop vindt en aan je toekomst kunt bouwen. Je vindt er je vrienden, een fijne docent en een maaltijd. Samen met jou zorgen we dat 2.000 kinderen blijven leren én dat hun school meestrijdt tegen honger. Doe je mee?

  • Geef deze kinderen schoolspullen – 15 euro
  • Zorg voor een voedzame schoolmaaltijd en een geit voor het gezin – 45 euro
  • Doneer voor schoon drinkwater – 30 euro